Alkoholbehandling – en varig løsning for hele familien

26 februar 2022
Astrid Pedersen

advertorial

Er du gift eller samlevende med en alkoholiker? Så døjer du sikkert daglig med flere forskellige problematikker.

De fleste tæt pårørende til alkoholikere beretter om en konstant følelse af skyld og skam i hverdagen. Misbrug og afhængighed er omgærdet af et stort tabu, og derfor vil man som kæreste eller ægtefælle til en alkoholiker ofte søge at skjule den ulykkelige situation over for selv de nærmeste.

Det betyder at man som ægtefælle ofte bliver nødt til at lyve for at dække over misbruget, over for venner og familiesåvel som over for den misbrugsramtes arbejdsgiver. Man vænner sig til at gå på listefødder omkring den alkoholiserede part, og måske endda lære børnene at gøre det samme.

Dette kan have katastrofale følger for deres liv, ikke blot i løbet af barndommen og opvæksten i det misbrugsramte hjem, men også i forhold til fremtidige relationer. Børn, som er vokset op med en alkoholiseret forælder, har større risiko for at udvikle mentale lidelser, og i værste fald deres helt eget misbrug.

alkoholbehandling

Derfor er det vigtigt at du som den ansvarlige voksne i familien sørger for at skaffe hjælp til den misbrugsramte. Dette ikke blot for hans eller hendes skyld, men for hele familiens – og især børnenes – skyld.

Hvordan hjælper jeg bedst min misbrugsramte pårørende?

Den bedste måde hvorpå du kan hjælpe di kæreste eller ægtefælle – og dermed resten af jeres fælles familie – er ved at sørge for at han eller hun kommer i behandling af alkoholmisbrug på et misbrugscenter. På den måde kan du sikre et holdbart og stærkt resultat af en alkoholbehandling. Samtidig vil du på et misbrugscenter som for eksempel Behandlingscenter Stien kunne få tilbudt et sideløbende terapeutisk forløb for dig og dine børn, så I sammen kommer til at stå stærkere gennem den svære tid. Du kan læse mere om alkoholbehandling for hele familien på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder