Få hjælp til den kringlede rekruttering

Stabile, kompetente og dygtige medarbejdere hænger ikke på træerne – men med en dygtig rekrutteringskonsulent kan du alligevel få mulighed for at håndplukke de bedst kvalificerede kandidater til at besætte åbne stillinger i din virksomhed. Uanset om du skal erstatte en eksisterende medarbejder, som er blevet fyret, har valgt at søge nye græsgange, eller måske går på pension, eller om du søger et nyt talent til at besætte en helt nyoprettet stilling, skal du belave dig på en tid- og ressource krævende proces.

Rekruttering er ikke en helt enkel sag – især ikke, hvis du vil undgå fejlansættelser og forkerte forventninger, og deraf følgende utilfredse medarbejdere. Og derfor bør du – såfremt du ikke er 100% sikker på, at du kan afse tid og ressourcer i de mængder, rekrutterings- og ansættelses processen kræver – alliere dig med eksterne kræfter. For eksempel i form af et professionelt rekrutteringsbureau med erfaring inden for lige præcis din branche.

Professionel rekruttering – nøglen til succesfuld ansættelse

Der er nemlig rigtig mange ting der skal være styr på, når en stilling skal besættes. Først og fremmest skal det afklares, hvilke arbejdsområder og opgaver, der ligger i stillingen, og hvorvidt de dækker de behov, virksomheden har nu og i fremtiden. Dernæst kommer alt det praktiske – der skal formuleres et stillingsopslag, som skal distribueres i relevante kanaler, så du er sikker på at ramme de rette potentielle kandidater.

Hernæst begynder ansøgninger og cv’er at tikke ind – disse skal naturligvis læses grundigt igennem, således at de ikke egnede ansøgere kan sorteres fra, og det endelige felt indsnævres til et overskueligt antal. Og så kommer de lange samtalerunder – gerne to – tre stykker pr. ansøger – samt diverse tests, og den endelige udvælgelse af den bedst egnede kandidat til stillingen.

Alle disse trin kan du få hjælp til hos et erfarent rekrutteringsbureau – du kan læse mere om den professionelle rekrutterings proces på dedikation.dk