Få hjælp til dit høretab

Hørelsen er et af de vigtigste elementer i dit samlede sanseapparat. Uden en velfungerende hørelse er det meget vanskeligt at orientere sig rumligt. Du kan heller ikke opfatte samtaler, med mindre der tales direkte til dig, og du kan se din samtalepartner. Hvis din hørelse svigter, får du også svært ved at orientere dig i trafikken, og opfatte de advarselslyde, andre reagerer på uden at tænke over det.

Høreskader og høretab – invaliderende tilstande

Selv om du kun mister dele af din hørelse, vil du opleve det som meget generende for din daglige færden. I hverdagen har vi en tendens til at tage den sunde hørelse for givet – det er først når du mister den, eller får en høreskade som for eksempel tinnitus, at du opdager, hvor meget hørelsen betyder for dig. I sociale sammenhænge betyder det meget, at evnen til at orientere sig og skelne mellem lyde i rummet bevares intakt. Mange tunghøre mennesker har svært ved at differentiere, og det betyder, at alle samtaler i rummet samt eventuel baggrundsmusik, klirren med bestik og anden støj flyder sammen i ét stort mumlende sammensurium.

Det kan for det første være utroligt belastende og trættende. Og for det andet er det umuligt at følge med i en samtale, med mindre man konstant koncentrerer sig, og hænger ved samtalepartnerens læber. Er man så uheldig at have udviklet tinnitus, har man ikke nødvendigvis mistet hørelsen, men høje lyde og mange samtaler på én gang er stadig pinefuldt at skulle stå igennem. Derfor vil mange mennesker med høretab eller høreskader søge at undgå den slags situationer, hvilket kan føre til social isolation.

Høretab kan afhjælpes med høreapparat

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, bør du opsøge et hørecenter med henblik på at få kortlagt skadens omfang. Hos Audika Herning kan du få mere at vide om høretab og høreskader – og evt. bestille tid til en gratis høretest.